04 Aralık 2023

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 2016

Süt üretimi, ülkemizde laktasyon verimleri ve hayvan varlığındaki artışla doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Son 5 yılda süt üretimindeki büyüme yıllık %8’dir.  Ülkemizdeki süt üretimi 2015 yılında bir önceki yıla göre %0,9 oranında artarak 18,7 milyon ton olmuştur. 2016 yılında ise %0,9 oranında düşerek  18,5 ton olmuştur. 1930 yılında elde edilen çiğ sütün %38,24’ü inekten elde edilirken 2016’da bu oran  %90,8’e çıkmıştır. Aynı oranda sırasıyla mandada %14,19’dan %0,3’e, koyunda %20,38’den %6,3’e, keçide ise %27,18’den %2,6’a düşmüştür. 2015’e göre manda sütü dışındaki çeşitlerde düşüş olmuştur.

Tür ve ırklarına göre süt üretimi, 2015 – 2016

TÜİK tarafından aylar bazında yayınlanan süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerine göre 2016 yılında entegre süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı toplamı 9,2 milyon tondur.

Aylar bazında Entegre süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı (bin ton)

İllere göre entegre süt işletmeleri tarafından toplanan süt miktarı dağılımında, süt üretiminin en yoğun olduğu bölgeler Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyidir. TÜİK istatistiklerine göre 500 bin tondan fazla sütün toplandığı iller; Konya, Balıkesir, İzmir, Kars, Erzurum olmuştur.

İllere göre entegre süt işletmeleri tarafından toplanan süt miktarı

Süt ve süt ürünleri üretim miktarları 2015’ten 2016’ya yılları arasında %4,6 oranında artmıştır. 2016 TÜİK verilerine göre süt ve süt ürünleri üretiminin çoğunluğunu %34 ile içme sütü , %28’ini yoğurt, %16’sını ayran ve %15’ini inek peyniri oluşturmaktadır.

TÜİK verilerine göre 2016 yılında ülkemizde içme sütü üretim miktarı 1,4 milyon ton olarak hesaplanmıştır. Bir önceki sene içme sütü üretim miktarı %4,8 artmıştır. Bu miktar, içerisinde yalnızca sanayide ısıl işlem görmüş ve ambalajlanmış sütleri kapsamaktadır.

Süt ve süt ürünleri üretim miktarları ve yıllık değişimler

Süt veya Süt Ürünü (ton) 2015 2016 Değişim (%)
İnek Sütü 8.937.140 9.213.188 3,1
İçme Sütü 1.378.601 1.444.979 4,8
Yoğurt 1.123.017 1.173.577 4,5
Ayran 626.831 684.527 9,2
İnek Peyniri 637.642 638.397 0,1
Yağsız Süt Tozu 66.158 78.229 18,2
Tereyağı 51.832 57.609 11,1
Tam Yağlı Süt Tozu 46.350 45.964 -0,8
Kaymak 32.099 31.848 -0,8
Diğer Peynir 28.297 22.579 -20,2
Krema 12.068 14.320 18,7
Konsantre Süt 5.662 2.598 -54,1
Toplam 4.008.557 4.194.627 4,6

(0)

Loading

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.