20 Mart 2023

Başkanın Mesajı

Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerin bir araya gelerek kurduğu Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), kuruluşundan itibaren, sektörünün Türkiye’deki en büyük sivil toplum kuruluşu hüviyetini kazanmıştır.

Derneğimizin ana misyonu, “Hangi büyüklükte olursa olsun, ülkemizde faaliyet gösteren ve gelişmeyi amaçlayan sektör kuruluşlarıyla birlikte” sektörün sürdürülebilir büyümesini desteklemek ve halkımızın beslenme ihtiyaçlarını “Güvenilir Gıda” şartları içinde karşılayan üretim zincirinin oluşmasına katkı sağlamaktır.

Ülkemizin her alandaki gelişiminin “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma” hedeflerine ulaşıldığı gün gerçekleşeceği inancındayız. Bu noktada, zincirin en önemli halkası olan çiftçilerimiz ve bilhassa “süt üretiminde istihdam edilen tarımsal nüfusumuzun gelişimine katkı sağlamak” Derneğimizin ana hedeflerindendir.

Dünya ve AB ile entegrasyonu öncelikleri arasına alan Derneğimiz, kuruluşunu müteakiben IDF-International Dairy Federation (Uluslararası Sütçülük Federasyonu)’a üye olarak, ülkemizin sesini uluslararası platformlarda daha güçlü duyurmak, lobi gücümüzü arttırmak ve ihracatımızın önündeki engellerin kaldırılması yolundaki ilk adımı atmıştır.

Derneğimiz ayrıca, 18.04.2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde faaliyet gösterecek olan ve ulusal süt politikalarının oluşturulmasına önemli katkılar yapacağına inandığımız Ulusal Süt Konseyi’ne de üye olmuş, 17 Haziran 2009 tarihinde yapılan Ulusal Süt Konseyi Genel Kurulu’nda Sanayici Grubunu temsilen Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu’na seçilmiştir.

Bilindiği üzere süt, insanlar ve birçok canlı için yaşamın ilk gıdası olduğu gibi, süt ürünleriyle birlikte, insan yaşamanın her evresinde tüketilmesi gereken “mucizevî” bir gıda maddesidir. Özellikle kemik sağlığı açısından önemi bilinen süt ve süt ürünlerinin, çocukluk döneminden itibaren tüketilmeye başlanması hem sağlıklı nesillerin yetişmesine hem de ileriki yaşlar için tüketim alışkanlığı kazanılmasına yardımcı olacaktır. Bu manada, süt ve süt ürünleri tüketiminin arttırılması ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi, Derneğimizin en önemli toplumsal sosyal sorumluluk alanıdır.

Harun Çallı

Yönetim Kurulu Başkanı

(0)

 454 total views,  1 views today

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.