18 Haziran 2024

Vazgeçilmezlerimiz

Gıda Güvenliği

ASÜD, “Gıda Güvenliği”nin “evrensel bir insan hakkı” olduğundan hareketle sektörün hijyen standartlarının sürekli yükseltilmesine önderlik eder.

Sürdürülebilir Büyüme

Sürdürülebilir büyümenin sağlam ve dengeli bir şekilde yönetilmesi, kaynaklarının geliştirilmesi ve verimli kullanılmasıyla mümkündür. ASÜD, sorumlu kurumsal uygulamaları teşvik eder.

Tarım-Sanayi Entegrasyonu

ASÜD, kırsal ve bölgesel kalkınmada tarım-sanayi entegrasyonunun anahtar rol oynadığını kabul eder, endüstriyel ihtiyaçları doğrultusunda tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışır.

Veri ve Bilgi Yönetimi

ASÜD, sektörel bilgi üretimi ile tüm paydaşlarının iş birliğini geliştirmeyi hedefler. Çalışmalarında nitelikli bilimsel veriye dayalı sektörel bilgi üretimini esas alır.

Çevreyi Korumak ve Geliştirmek

ASÜD, yaşam döngüsü yaklaşımını temel alan, sağlam ve uyumlu hale getirilmiş bir ürün değerlendirme metodolojisi geliştirilmesini teşvik eder. Bu amaçla başta bilim dünyası olmak üzere, ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarıyla etkin iş birliği içindedir.

Sorumlu Pazarlama

ASÜD, tüketicilere doğrudan, bilimsel, açık ve anlaşılır bilgi verilmesini destekler ve teşvik eder. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası politikalara uygun, tutarlı, bilimsel ve yoruma açık olmayan bir yaklaşımı savunur.

Dış Ticaret ASÜD, başta AB ülkeleri olmak üzere tüm dünyada sektörün ihracat potansiyelini arttırmayı ve sektörün rekabet gücünü yükseltmeyi hedefler.

Gıda Mevzuatı

ASÜD, sürdürülebilir gelişmede gıda mevzuat çerçevesinin basitleştirilmesi, idari engellerin azaltılması ve öncelikle KOBİ’lerin özel ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini savunur.

AR-GE ve İnovasyon

ASÜD, sektörün her yönüyle gelişiminde, AR-GEve yeni teknolojilere ilişkin çalışmalarda üyeleriyle aktif iş birliği içindedir.

(0)

Loading

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.