19 Temmuz 2024

Türkiye’de Süt ve Süt Ürünleri

Türkiye’de süt hayvanları sayısı sadece 2014 yılı hariç geçtiğimiz yıllar içerisinde büyüme göstermiştir. İnek, koyun, keçi ve mandanın arasında yer aldığı toplam süt hayvanları sayısı 2014’te 24 milyon başa, toplam süt üretimi ise 18,5 milyon tona ulaşmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 2014 yılında toplam süt hayvanı sayısının azalmasına rağmen süt üretiminde %1,3’lük artışın gerçekleşmesidir. Bu büyüme oranındaki farklılık, yapılan sübvansiyonlar ve çiftçilerin yem verme ve bakım konusunda farkındalıklarının yükseltilmesi ile gerçekleşmiştir.

2014 yılında süt ürünleri ticaret rakamlarında başka bir gelişme daha yaşanmıştır. Türkiye’nin süt ürünleri toplam ihracat hacmi 2014 yılında %19 artmıştır. Buna ek olarak kişi başı süt tüketimi de 2014’te artmıştır. Son birkaç yılda kişi başı toplam sıvı süt tüketimi 26 litre iken, 2014’te bu rakam Okul Sütü Programı sayesinde 34,5 litreye sıçramıştır. Ham süt fiyatlarına gelindiğinde ise fiyatın süt üreticileri ve işleyicileri arasındaki görüşmeleri sırasında belirli bir süre için ulusal anlamda belirlendiği görülmektedir. 2014 yılı için ortalama süt fiyatı litre son 10 yıla benzer bir şekilde gelecekte de Türk mandıracılığı ve süt endüstrisinin büyüyeceği öngörülmektedir. Her ne kadar toplam süt üretiminin büyüme oranı düşüşte de olsa da, gelecek yıllarda tekrar artması beklenmektedir.

(0)

Loading

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.