12 Temmuz 2024

Yönetmelikler

Yönetmelik Adı Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği
24.06.2007 28035
Belediye zabıta yönetmeliği 11.04.2007 26490
Bitkisel Gida Ve Yem İthalatinin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik 17.12.2011 28145
Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği 02.10.2012 28429
Bitkisel Gida Ve Yemin İhracatinda Sağlik Sertifikasi Düzenlenmesi Ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği 25.11.2011 28123
Biyogüvenlik Kurulu Ve Komitelerin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 13.08.2010 27671
Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik 20.01.2012 28179
Bruselloz İle Mücadele Yönetmeliği 03.04.2009 27189
Buzağıların Korunması İle İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik 22.11.2014 29183
Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik 01.10.2010 27716
Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik 22.11.2014 29183
Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde belirli maddeler ile bunların kalıntılarının izlenmesi için alınacak önlemlere dair yönetmelik 17.12.2011 28145
Fiyat Etiketi Yönetmeliği 28.06.2014 29044
İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmeliği 17.02.2005 25730
İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair yönetmelik 10.08.2005 25902
Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik 29.12.2011 28157
Kontrol labaratuvarlarının kuruluş ve görevleri hakkında yönetmelik 29.12.2011 28157
Gıda Işınlama Yönetmeliği 06.11.1999 23868
Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Ve Ürünlerine Dair Yönetmelik 27671 27671
Gıda Hijyeni Yönetmeliği 17.12.2011 28145
Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık Ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik 17.12.2011 28145
İyi labaratuvar uygulamaları prensipleri 09.03.2010 27516
İyi labaratuvar uygulamalarının denetlenmesi 09.03.2010 27516
Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik 17.12.2011 28145
Gıda Ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik 17.12.2011 28145
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği 27.12.2011 28155
Ölçü kapları olarak kullanılan ölçü şişelerine dair yönetmelik 11.04.2002 24723
Ölçü Aletleri Ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik 11.01.2010 27459
Otomatik olmayan tartı aletleri yönetmeliği 09.03.2007 26457
Ulusal gıda labaratuvar referans müdürlüğü kuruluş ve görev esaslarına dair yönetmelik 14.01.2009 25709
Ölçü Aletleri Yönetmeliği 07.08.2008 26960
Hayvanların nakilleri sırasında refahı ve korunması yönetmeliği 24.12.2011 28152
Hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği 27.12.2011 28155
Hayvan Beslemede Kullanilan Yem Katki Maddeleri Hakkinda Yönetmelik 18.07.2013 28711
Hayvansal gıdaların resmi kontrollerine ilişkin özel kuralları belirleyen yönetmelik 21.05.1981 17346
Hazir Ambalajli Mamullerin Ağirlik Ve Hacim Esasina Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/At) Birinci Bölüm 21.05.1981 17346
Ölçü Kaplari Olarak Kullanilan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelik Birinci Bölüm 4.07.2015 29376
Hazır ambalajlı mamullerin nominal dolum miktarı ile 04.08.2010 27662
Hazır ambalajlı sıvı mamullerin hacim tespitine dair yonetmelik 01.07.2006 26215
Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği 28.03.2009 27183
Hayvan Ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim Ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik 17.12.2011 28145
Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik 17.12.2011 28145
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği 06.03.2013 28579
İhbarı mecburi hayvan hastalıkları ve bildirimine dair yönetmelik 22.01.2011 27823
İlu prensipleri, test birimlerinin uyumlaştırılması, ilu uygulamalrının denetlenmesi 09.03.2010 27516
İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler yönetmeliği 24.12.2011 28152
İnsani tüketim amaçlı sular 17.02.2005 25730
İyi tarım uygulamaları hakkında yönetmelik 07.12.2010 27778
Laboratuvar denetlenmesi 09.03.2010 27516
Laboratuvarların belgelendirilmesi 25.06.2002 24796
Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 18.08.2010 27676
Mera Yönetmeliği 31.07.1998 23419
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği 09.03.2007 26457
Ölçü Ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği 03.06.2002 24774
Türk Gida Kodeksi pestisitlerin maksimum kalinti limitleri yönetmeliğinde değişiklik yapilmasina dair yönetmelik 14.10.2005 25966
Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği 25.08.2014 29099
Risk değerlendirme komite ve komisyonlarının çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik 24.12.2011 28152
Sanayi ve ticaret bakanlığı piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliği 19.07.2012 28358
Sanayi ve ticaret bakanlığı piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliği 19.07.2012 28358
Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik 04.02.2011 27836
Salmonella Ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik 27.03.2014 28954
Şarbon Hastalığına Karşı Korunma Ve Mücadele Yönetmeliği 23.12.2011 228151
Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği 02.04.2009 27188
Sığır Vebası, Koyun Ve Keçi Vebası, Domuzların Veziküler Hastalığı, Mavi Dil Hastalığı, Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı, Koyun Keçi Çiçeği, Veziküler Stomatitis, Sığırların Nodüler Ekzantemi, Afrika Domuz Vebası, Klasik Domuz Vebası Ve Rift Vadisi Hummasına Karşı Korunma Ve Mücadele Yönetmeliği 04.01.2012 28163
Sığırlarda Löykoz Hastalığına Karşı Korunma Ve Mücadele Yönetmeliği 23.12.2011 9297
Sözleşmeli Üretim İle İlgili Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26.04.2008 26858
Süt ve süt mamüllerinin istihsal ve satışına mahsus mahal ve levazım ile süt veren hayvanların yaşadıkları ve sağıldıkları yerlerin sıhhi şartları 30.04.1956 9297
Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği 04.09.2013 28755
Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği 18.02.2004 25377
Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 16.01.2005 25702
Türkiye ve Avrupa Topluluğu Arasında Tarım ürünleri ticaretinde ilişkin menşe ispat belgeleri yönetmeliği 17.05.1998 23345
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 29.12.2011 28157
Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği 29.12.2011 28157
Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği 29.12.2011 28157
Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeler Yönetmeliği 29.12.2011 28157
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 30.01.2013 28693
Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği 04.05.2012 28282
Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler Ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği 29.12.2011 28157
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği 29.12.2011 28157
Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların Ve Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik 29.12.2011 28157
Ulusal süt konseyi kuruluş ve çalışma esasları hakkında yönetmelik 28.10.2008 27006
Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Kuruluş Ve Görev Esaslarına Dair Yönetmelik 14.01.2009 27110
Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan Ve Ürünlere Dair Yönetmelik 21.12.2011 28149
Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 21.12.2011 28149
Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik 17.12.2011 28145
Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma Ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik 27.12.2011 28155
Yem Hijyeni Yönetmeliği 27.12.2011 28155
Yemlerin Piyasaya Arzı Ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik 27.12.2011 28155
Zoonozlar Ve Zoonotik Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç Ve Gıda Kaynaklı Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği 23.12.2011 28151

(0)

Loading

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.