18 Mayıs 2024

Süt İstatistikleri

Çiğ Süt Fiyatları

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun 2016 yılının daha ilk günlerinde açıkladığı veriler, gıda sektörü için 2015 yılının, en azından fiyatlar bakımından hiç de iç açıcı geçmediğini gösterdi. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, geçen yıl 160,3 puan ortalamasıyla, 2009 yılından bu yana en düşük değerini aldı. Küresel piyasalarda süt ürünleri fiyatları tam 6 yıldır aşağı yönlü bir seyir izlemektedir.

Gıda sektörü üretiminin, mevsim ve iklim koşulları dolayısıyla inişli çıkışlı bir seyir izleyen tarımsal hammaddelere bağlı olduğunu da gözden uzak tutmayalım.

Öte yandan Çin gibi temel süt ithalatçılarının stoklarının dolması ile ithalata ara vermesi, süt üretiminin arttırılması için teşviklerin artması ve Nisan 2015’te Avrupa’da süt üretim kotalarının kaldırılması ile ihracat piyasası bir anda doygunluğa ulaşarak küresel piyasada durgunluğa yol açmıştır.

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere Türkiye’de çiğ süt fiyatları 2011 yılından bu yana hiç düşmemiştir. Devamlı artış seyri içinde olmuştur.  2014 Temmuz’undan bu yana da sanayicilerin çok büyük özverileri ile dünyada aşağı doğru bir seyir takip eden çiğ süt fiyatları dünyadaki trendin tersine aynı seviye de tutulabilmiştir.

Şu anda AB ülkelerinde çiğ süt fiyatları Ocak 2016 itibariyle 30 Euro cent iken,Türkiye de ise 36 Euro centtir (FAO, 2016).

Yıllar İtibariyle Çiğ Süt Fiyatları

[easy_media_download url=”http://asuder.org.tr/wp-content/uploads/2016/03/Yıllar-itibari-ile-çiğ-süt-fiyatları.xlsx” force_dl=”1″ width=”150″ height=”25″ text=”Excel halini indir” color=”grey_light”]

Kaynak : Ulusal Süt Konseyi

Daha bol, ancak daha ucuz tarımsal hammaddeyi gıda sanayine kanalize edebilen, gıda üretiminde de verimliliği gözeten, inovasyona dayalı, katma değeri yüksek ürünlerle piyasada olabilen ülkeler söz sahibi olacaklardır. Çiğ süt üretimindeki maliyetleri aşağı çekmek gerekliliği elzemdir.

İşletme Sayısı

2016 yılında TÜİK’den son olarak alınan 2013 sonuçlarına göre Gıda ve İçecek sanayinde olan işletme sayıları 41.794 adettir. Süt ve süt ürünleri imalatı yapan işletme sayısı 2013 yılında  2055 olup Gıda ve İçecek sanayi işletmelerinin %4,9 ‘unu oluşturmaktadır.

  2009 2010 2011 2012 2013
GIDA VE İÇECEK SANAYİ 40.077 35.631 39.583 40.719 41.794
Gıda Sanayi 39.579 35.172 39.101 40.235 41.285
Süt ürünleri imalatı 1.570 1.502 1.608 1.940 2.055
Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 1.258 1.174 1.243 1.523 1.541
Dondurma imalatı 312 328 365 417 514

Kaynak:TÜİK 2016

İstihdam

2016 yılında TÜİK’den son alınan sonuçlara  göre 2012-2013 yılları arasında Gıda ve İçecek sanayindeki istihdam artış oranı %3,6’dır.Süt ürünleri imalat sanayindeki istihdamı, Gıda ve içecek sanayi istihdamının %8,5’ini oluşturmaktadır. Süt ürünleri imalat sanayinde 2012-2013 arasında %2,2  istihdam artışı gözlemlenmektedir.

  2009 2010 2011 2012 2013
GIDA VE İÇECEK SANAYİ 349.135 384.484 411.435 455.246 472.413
Gıda Sanayi 337.176 371.624 397.679 440.942 457.378
Süt ürünleri imalatı 26.330 31.104 33.795 39.524 40.412
Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 21.921 26.105 28.650 33.419 36.242
Dondurma imalatı 4.409 4.999 5.145 6.105 4.170

Kaynak:TÜİK 2016

 

Süt ve Süt Ürünlerinin Dış Ticareti

Gıda sanayi içinde % 16 üretim değerine sahip süt ve süt ürünleri sanayi, ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi açısından son derece önemli bir alt sektördür.  Yani Türkiye de kırsal kalkınmanın temeli süt hayvancılığıdır.

İhracat

Türkiye 54 ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yapmakta olup 2014 yılı toplam ihraç miktarı 351 milyon dolardır. Dâhilde işleme rejimi kapsamında diğer sektör ihraçları içinde yer alan süt ürünleri de dikkate alındığında bu rakam 400 milyon doları geçmekte ve sektör 2023 hedefine süt ürünleri sektörü yakalamış vaziyettedir. Pazarlarımızı daha çok Orta Doğu ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri oluşturmaktadır. Başlıca ihraç pazarlarımız arasında Irak, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan, KKTC, Kazakistan ve ABD yer almaktadır. ASÜD ’ün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı önderliğinde  yürüttüğü “Türkiye Süt Ve Süt Ürünleri Sektörünün AB Pazarına Girişinin Desteklenmesi Projesi’nin başarı ile sonuçlanması ile AB ülkelerine de ülkemiz süt ve süt ürünü ihraç eder hale gelmiştir.  2014 yılı içinde de Bakanlıklarımızın yardımlarıyla Rusya Federasyonu ve Kazakistan pazarı açılmış, Çin Halk Cumhuriyeti ile süt ürünlerinin ihracatı konusunda protokol imzalanmış olup önümüzdeki günlerde ihracatın önünün açılacağı ümit edilmektedir.

Türkiye’nin süt ürünleri dış ticareti ($)

Yıl İhracat İthalat İhracatın İthalatı karşılama oranı %
2011 226.044.493 98.092.083 229
2012 228.000.000 118.000.000 193
2013 282.000.000 144.000.000 196
2014 351.000.000 178.000.000 198
2014 Ocak-ekim 265.934.670 -27
2015 Ocak-ekim 194.840.673

Kaynak:TÜİK 2016

2015 Ocak-Ekim döneminde süt ürünleri, ihracatımız 2014 yılının aynı dönemine göre % 27 azalarak 194,840,673.- ABD Doları olmuştur. Bunda en büyük etken çiğ süt fiyatlarının AB’ne göre daha fazla olması dolayısıyla ürünlerimiz AB ürünleri karşısında rekabet edememektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yurt içinde oluşan bu tıkanıklığın önünü aşmak için ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması, çiğ süt arzının fazla olduğu dönemlerde piyasadan çekmek suretiyle üretici fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla Resmi Gazetenin 01.02.2016 tarih ve 29611 sayılı nüshasında yayınlanan “Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği” ile, peynir, yoğurt ayran gibi ıslak ürünlerinde ihracını imkan sağlamak amacıyla tebliğ yayınlamıştır. Üretici ve ihracatçı firmalarımızın rekabet edebilir şekilde desteklenmesini sağlamıştır.

İthalat

2011-2014 yılları arasında süt ürünleri ithalatında yükselen bir ivme varken 2014 yılında ithalat 170,807197.- ABD Doları iken % 25,8 düşerek 135,713,397 ABD Doları ile  2015’i kapamıştır.

[easy_media_download url=”http://asuder.org.tr/wp-content/uploads/2016/03/İHRACAT-İTHALAT.xls” force_dl=”1″ width=”150″ height=”25″ text=”Excel halini indir” color=”grey_light”]

Kaynak:TÜİK 2016

Tereyağ toplam ithalat miktarı değer olarak 72,5 milyon dolarla en çok ithal edilen süt ürünüdür. Geçen seneye göre 2015 de %37,8 lik bir düşüş meydana gelmiştir.

[easy_media_download url=”http://asuder.org.tr/wp-content/uploads/2016/03/SÜT-ÜRÜNLERİ-DIŞ-TİCARET-VERİLERİ.xlsx” force_dl=”1″ width=”150″ height=”25″ text=”Excel halini indir” color=”grey_light”]

Kaynak : TÜİK 2016

(0)

Loading

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.