07 Şubat 2023

Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi 2015

Türkiye’de süt ve süt ürünleri, Türk insanının beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde süt, daha çok yoğurt, beyaz peynir ve ayran olarak tüketilirken; içme sütü tüketimi oldukça düşük düzeydedir. Tüketilen içme sütünün büyük çoğunluğunu tam yağlı süt oluşturmaktadır. Çoğunlukla bir litrelik karton ambalajlarda UHT sütü piyasaya sürülmekte olup, bu tip süte yönelik piyasa talebi giderek artmakta, ayrıca yağı azaltılmış ürünlerin pazarı büyümektedir Kaşar peyniri de çok tüketilen süt ürünleri arasındadır. Şehirleşme ve tüketici taleplerindeki değişim ile tüketiciye sunulan ürün çeşitliliği artmıştır. Temel süt ürünlerinin yanı sıra çeşitli sütlü tatlılar da pazarda yer edinmiştir. Şehirleşme, çalışan kadın sayısındaki artış ve tüketicilerin beslenme konusunda bilinç artmasıyla süt ve süt ürünlerine olan talep her geçen gün artmaktadır.

Süt ve süt ürünleri tüketimi rakamlarının belirlenmesi, yüksek orandaki kayıt dışını etkisiyle, oldukça zordur. Süt ve süt ürünleri ihracat ve ithalatının önemsiz düzeylerde olduğu ülkemizde, üretilen sütün tüketim miktarına eşit olduğu kabul edildiğinde, 2015’de kişi başına süt ve süt ürünleri tüketimi süt eşdeğeri olarak yaklaşık 236 kg olarak hesaplanmıştır. 2012-2014 döneminde kişi başına yıllık süt tüketimi değerleri +% 3,4’lük bir yıllık bileşik büyüme oranı sergilerken, 2015 yılında %0,85’lik bir düşüş görülmüştür.

Kaynak: Değerler TÜİK toplam süt üretimi rakamlarının, ülke nüfusuna bölünmesiyle hesaplanmıştır.

İçme Sütü Tüketimi

TÜİK verilerine göre 2015 yılında ülkemizde içme sütü üretim miktarı  1 378 524 ton olarak hesaplanmıştır. Piyasaya sürülen içme sütlerinin içerisinde çoğunlukla 1 litrelik karton  ambalajlarda olan UHT Süt, 846816 ton ile sanayi üretiminin % 61,4’ünü oluşturmaktadır. İçme sütü tüketiminde 2014 yılına göre yaklaşık %1 artışla 1.322.984 ton olduğu  tahmin edilmektedir.

Kaynak:TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ – TEPGE-süt ve süt ürünleri -2015

      

Peynir, Yoğurt ve Tereyağı Tüketimi

Türkiye’de en yoğun olarak tüketilen süt ürünlerinden biri de peynirdir. Beyaz peynir  büyük bir pazar payına sahiptir ve üretimine paralel olarak tüketiminde de artış olmaktadır.  Yerinde tüketim kanalları paketli ürünlerin yanı sıra marketlerin şarküteri reyonlarından ve açık pazarlardan da peynir satın alıyor. Paketli peynir tüketimi yaklaşık %87, açık şarküteri peynir ürünleri ise pazarın %13ünü oluşturuyor. Yeme-içme mekanlarının özellikle büyük miktarlarda alım yaptıkları üretici ya da toptancıları da tercih etmesinin etkisiyle paketli ürünlerin payı oldukça yüksektir.Peynir tüketiminde 2014 yılına göre yaklaşık %5 artışla 670.224 ton olduğu  tahmin edilmektedir.

Kaynak:TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ – TEPGE-süt ve süt ürünleri -2015

Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan yoğurt, içme sütünde sonra entegre süt işletmeleri tarafından toplanan süt miktarının en çok işlendiği süt ürünüdür. Yoğurt tüketiminde 2014 yılına göre yaklaşık %2,75 oranında  artışla 1.133.943 ton olduğu  tahmin edilmektedir.

Kaynak:TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ – TEPGE-süt ve süt ürünleri -2015

Tüketimi M.Ö 3000 yılına uzanan tereyağ, besin değeri açısından oldukça yüksek ve protein miktarına sahiptir. Tüketimi oldukça yaygındır ve en yüksek ithalat miktarına sahip süt ürünüdür. Tereyağı  tüketiminde 2014 yılına göre yaklaşık %9,6 oranında  artışla 74.166 ton olduğu  tahmin edilmektedir.

Kaynak: TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ – TEPGE-süt ve süt ürünleri -2015

(0)

 155 total views,  1 views today

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.