07 Şubat 2023

Süt Üretimi 2015

Süt Üretimi , ülkemizde laktasyon verimleri ve hayvan varlığındaki artışla doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Son 5 yılda süt üretimindeki büyüme yıllık %8’dir.  Ülkemizdeki süt üretimi 2014 yılında bir önceki yıla göre %1,3 oranında artarak 16,9 milyon ton olmuştur.  2015 yılında ise %0,9 oranında artarak  18 654 682 ton olmuştur. 1930 yılında elde edilen çiğ sütün %38,24’ü inekten elde edilirken 2015’de bu oran  %90,8’e çıkmıştır. Aynı oranda sırasıyla mandada %14,19’dan %0,3’e, koyunda %20,38’den %6,3’e, keçide ise %27,18’den %2,6’a düşmüştür. 2013 ‘e göre manda sütü üretimi sabit kalırken, koyun ve keçide artış olmuştur. (Ulusal Süt Konseyi-2013)

TÜİK  tarafından aylar bazında yayınlanan süt ve süt ürünleri üretim istatiklerine göre 2015 yılında entegre süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı toplamı 8 934 245 tondur. Ülkemiz en önemli sorunlarından biri kayıtdışı süt  üretimi oluşturmaktadır. 2010 yılında inek sütü üretimindeki kayıtlılık oranı %53,96 iken, 2011 yılı bu oranın %47, 2012 yılında ise %46,66 olmuştur. 2015 yılında ise bu oran %52,76 olarak tespit edilmiştir.

Tüik Hayvansal Üretim İstatistikleri, 2015
Turkstat, Animal Production Stats, 2015
Tablodaki rakamlar  yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Figures in table may not add up to total due to rounding.

Aylar bazında Entegre süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı (bin ton)

Kaynak : TÜİK 2016

İllere göre entegre süt işletmeleri tarafından toplanan süt miktarı dağılımında, süt üretiinin en yoğun olduğu bölgeler Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyidir. TÜİK istatistiklerine göre 500.000 tondan fazla sütün toplandığı iller; Konya, Balıkesir, İzmir, Kars, Erzurum olmuştur.

(0)

 137 total views,  1 views today

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.