22 Eylül 2023

Tereyağının Tarihi

Tereyağının hayvancılığın başlaması ile orta çıktığı düşünülmektedir. İnek sütünün büyük kaplara konulup hayvanlar üzerinde taşırken, yolculuk sırasında sürekli sallanması ve bu yüzden de yağın birikerek katılaşması sonucu tereyağının bulunduğu düşünülmektedir. Bilinen en eski kaynak, Sümerler tarafından mozaiklerde resmedilen ve MÖ 3000 yılına ait figürlerdir. Ancak bunun bir ayran mı yoksa tereyağı üretimi mi olduğu kesin olarak bilinmemektedir.

Antik devirde Akdeniz Bölgesi’nde tereyağı üretimi bilinmekle birlikte sadece kozmetik ve ilaç olarak kullanılmıştır. Zeytinyağı kullanımı daha ağır basmıştır. Orta çağda ise çok önemli bir ticari madde olmuş ve bunun için özel fıçı ve kovalar icat edilerek genelde deniz yolları ile nakledilmiştir.

19. yüzyılda endüstri devrimi ile birlikte büyük mandıra ve tereyağı işletmeleri türemiş ve üretim sanayileştirilmiştir. Tarımın ve hayvancılığın gelişmesi, traktör ve süt sağma makinelerinin daha genişçe kullanılmaya başlaması, nakliyat imkânların oluşması, tereyağı üretimi ve tüketiminde bir patlama oluşturmuştur.

(0)

Loading

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.