13 Temmuz 2024

Süt Bileşenleri ve Beslenmedeki Önemi

Sütün yapısında yer alan maddeleri süt şekeri (laktoz), süt yağı, süt proteinleri, mineral maddeler ve vitaminler olmak üzere beş ana başlık altında toplamak mümkündür. Sütün yapısında bulunan bu besin öğelerinden pek çoğu (laktoz, kazein v.b.) doğada sütten başka bir gıdada bulunmazlar. 1 litre sütte ortalama 36 gram süt yağı, 38 gram protein, 52 gram karbonhidrat, 7 gram mineral maddeler ve suda ve yağda çözünen vitaminler bulunur.

Süt beslenme uzmanları tarafından temel gıda maddesi olarak kabul edilir. Kalsiyum, fosfor ve riboflavin (B2 vitamini) açısından önemlidir. Yaşamsal önemi olan amino asitleri ve yağ asitlerini bünyesinde bulundurur. Sadece sütte bulunan bileşenler; laktoz, süt yağı, kazein, laktoalbümin ve laktoglobülindir.

Süt elde edilidği canlıya göre isimlendirilir. Örneğin; inek, koyun, keçi, manda sütü gibi. Sütün bileşiminde;

• Hayvan türü, ırkı, yaşı, yemlenmesi,
• Sağımın zamanı ve şekli, dönemi,
• Mevsimler, hastalık,
• Sağımdan sonra sütün bekletilmesi, soğutulması, süzülmesi, ısıtılması gibi faktörler etkili olmaktadır.

Çizelge’de bazı memelilere ait sütlerin ortalama bileşimi yer almaktadır.

Çizelge Çeşitli tür sütlerin ortalama bileşimleri (%)

(0)

Loading

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.