01 Aralık 2023

Süt ve Süt Ürünleri Etiketinde Nelerin Bulunması Zorunludur?

Gıda etiketlerinde aşağıdaki hususların yazılması mecburidir.

• Gıda maddesinin adı,

• İçindekiler (çoktan aza/ bileşen ve katkı),

• Net miktarı,

• Üretici veya ambalajlayıcı firmanın adı, tescilli markası ve adresi,

• Son tüketim tarihi

• Parti numarası ve/veya seri numarası,

• Üretim izin tarihi ve sayısı, sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı,

• Orijin ülke,

• Gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza şartları

(0)

Loading

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.