18 Ocak 2022

Onay belgesi alınırken çalıştırılması zorunlu personel için odaya kayıt belgesi de isteniyor.İşletmemizde birden fazla mühendis/veteriner hekim mevcut. Bunların tamamının odaya kayıt olması gerekiyor mu? Her vardiya için zorunlu personel bulundurma zorunluluğu var mı?

Meslek odası bulunan ve Kanunun Ek-1 ine göre çalıştırılması zorunlu olan meslek mensuplarından ilgili işletmede çalıştığına dair oda belgesi istenilmektedir. Gıda işletmecisi işletmesindeki her faaliyet için ayrı ayrı personel çalıştırabileceği gibi sadece bir personelde çalıştırabilir. Sadece bir personel çalıştırılması durumunda tüm faaliyetlere uygun meslek mensubu personel istihdam edilir. Her vardiya için zorunlu personel bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.