18 Mayıs 2024

İşletmemiz yayınlanan yönetmeliklere uygun olup modernizasyona ihtiyacımız bulunmamaktadır. Ancak elimizde birsürü etiket var. Hemen başvuru yapmamız durumunda onay numarası verilecek, verilen onay numarasının da etiketlerde tanımlama işareti şeklinde yer alması gerekiyor. Etiketlerimizin elimizde kalmasını istemiyoruz. Ne yapacağız?

Yönetmeliğin yayım tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri için geçerli olmak üzere; işletmelerinin stoklarında bulunan etiketler mevcut hali ile (gerek işletme kayıt numarası ve gerekse onay numarası almış veya “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının …. tarih ve …sayılı izni ile üretilmiştir.” ifadesi olsa dahi) her türlü durumda 1/7/2012 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bu şekilde 1/7/2012 tarihinden önce piyasaya arz edilen veya etiketlenen gıdalar 31/12/2014 tarihine kadar piyasada bulunabilecektir. Üzerinde “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının …. tarih ve …sayılı izni ile üretilmiştir.” ibaresinin yer aldığı etiketlerin 1/7/2012 tarihine kadar tüketilememesi durumunda, bu etiketler üretim izni ile ilgili bilginin yer aldığı bölümün uygun şekilde kapatılması suretiyle 31/12/2013 tarihine kadar kullanılabilecektir. Kapatılan bilginin yerine, onay işlemine tabi olan işletmelerde: “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak onay belgesi alınmış ise “tanımlama işareti” belirtilir. Bu bilgi verilirken, Etiketleme Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinde belirtildiği üzere “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uygulanır.“Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak onay belgesi henüz alınmamış ise “gıda sicil numarası” veya “çalışma izin numarası” bilgisi yazılır. Bu bilgi verilirken, Bakanlığın adı anılmaksızın “Gıda sicil numarası:……” veya “Çalışma izin numarası:…….” şeklinde ifade edilir.

(0)

Loading

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.