06 Aralık 2022

Çiğ süt ve hayvan hastalıkları ile ilgili kriterler uygun olmadığında onay nasıl yapılacak?

Onay kapsamında bulunan çiğ süt toplama merkezi veya süt işleme tesisi bulunan gıda işletmecileri yönetmelikteki çiğ süt için verilen geçiş süresinin sonunda; aldıkları hammaddenin (çiğ sütün )öncelikle, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 53. Maddesinin 1 nci fıkrasındaki “Çiğ sütü ve kolostrumu üreten ve/veya toplayan gıda işletmecisi; çiğ süt ve kolostrum üretimindeki sağlık gerekliliklerine, süt ve kolostrum üreten hayvancılık işletmelerinin hijyen gerekliliklerine, çiğ süt ve kolostrum için belirlenen kriterlere uymak zorundadır.” hükmüne uygun bir şekilde üretilmiş olduğundan emin olduktan sonra sütü işlemelerine kabul etmesi gerekmektedir.

(0)

 28 total views,  1 views today

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.