18 Mayıs 2024

İhracat ve İthalat Tebliğleri

Tebliğ Adı Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi 31.12.2011 28158
Bkk-Arnavutluk Tarife Kontenjanı 27 05 2008 26888
Bosna Ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında 03 12 2010 27774
Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ 01 04 2007 26480
Gürcistan Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı 8 01 2009 27104
Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması Ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler 19 02 2012 28209
Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ 01 02 2012 28191
İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin 31 12 2011 28159
İthal Ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş Ve Çıkış Kapılarının Tespit Ve İlanına Dair Tebliğ 01.03.2001 24333
Karadağ Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına 12.04.2010 27519
Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ 30.06.2002 247801
Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 16.06.2009 27260
Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 10 04 2011 27870
Türkiye – Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette 15 04 2011 27875
Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına 8.04.2014 28935
Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Tebliği 18 08 2010 27676
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 6.10.2012 28433

(0)

Loading

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.