07 Şubat 2023

Genel Tebliğleri

Tebliğ Adı Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
06.08.2008 26959
5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)
06.08.2008 26959
Tarım Ve Köyişleri Bakanlığına Bağlı Araştırma Kuruluşları İle Ortaklaşa Olarak Araştırma Ve Geliştirme Projeleri Yürütecekler Arasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğ
17.01.2007 26406
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası Ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği
30.01.2015 26406
Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal Ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ
27.11.2014 29188
Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık Ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/At)
4.06. 2015 29376
Araştırma Ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
15.11.2014 29176
Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ 21 04 2011 27881
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 23.09.2010 27708
Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ 14.08.2004 28158
Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği 29.12.2011 28157
Yerel, Marjinal Ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ 27.11.2014 29188
Ticari Reklam Ve İlanlarda Altyazı Ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ 13.03.2011 27873

(0)

 98 total views,  1 views today

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.