01 Aralık 2023

Okul Sütü Programı Genel Bilgiler

OKUL SÜTÜ PROGRAMI GENEL BİLGİLER
=

1.2013‐2014 Eğitim – Öğretim yılında, Okul Sütü Programı kapsamında süt dağıtımı, kimlere ve nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Okul Sütü Programı kapsamında, 17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2013/5171 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 19/09/2013 tarih ve 28770 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/58)  doğrultusunda 2013‐2014 Eğitim‐Öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu,  uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade, UHT içme sütü dağıtılacaktır.

2. Okul Kabul Komisyonu kimlerden oluşmaktadır?

Cevap: Okullarda, okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı, en az bir öğretmen ve okul aile birliği başkanı veya üyelerinin birinin katılımıyla oluşturulmaktadır. Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda müdür yetkili öğretmenin başkanlığında iki öğretmenden, öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda muhtar veya azalardan birinin katılımıyla en az üç kişilik ‘Okul Kabul Komisyonu’ oluşturulmaktadır.

3. Okul Sütü Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi, belge ve dokümanlara nereden ulaşılabilir?

Cevap: Ayrıntılı bilgi, belge ve dokümanlara Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi web siteleri ve www.okulsutu.meb.gov.tr ile www.okulsutu.com adreslerinden ulaşılabilir. Ayrıca iletişim için tegm_okulsutu@meb.gov.tr adresi kullanılmaktadır.

4. Sütler nasıl bir ortamda muhafaza edilmelidir?

Cevap: UHT içme sütleri oda sıcaklığında, son kullanma tarihine kadar mikrobiyolojik olarak stabil kalabilmekte, sevkiyat ve depolamada soğuk zincir gerektirmemekte ve ambalajı açılmaması koşuluyla oda sıcaklığında muhafaza edilebilmektedir. Sütler, güvenli, serin, kuru ve güneş almayan, donmayı önleyecek, istiflenme yüksekliği kutu deformasyonunu engelleyecek şekilde, dağıtımı yapılana kadar koli üzerinde bulunan naylon kaplama (şirinkli)  ile muhafaza edilmelidir. Yetkililer tarafından, mevsim şartları göz önüne alınarak gerekli tedbirler alınmalıdır.

5. İstifleme nasıl yapılmalıdır?

Cevap: Uygulama Rehberinde de yer alan Teknik Şartnameye göre, İstifleme; Okul İdarelerinin gösterecekleri uygun yerlere, yüklenici/yükleniciler veya alt yükleniciler tarafından ambalajlara zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.

6. Okul Sütleri en fazla kaç gün içinde teslim alınmalıdır?

Cevap: İlgili firma, en az 6 günlük okul sütü tüketim miktarını, dağıtımın yapılacağı haftanın en geç ilk gününe kadar mesai günleri ve saatlerinde okul idaresine tutanakla ve/veya sevk irsaliyesiyle teslim edecektir. Gerektiğinde ulaşım, hava koşulları ve diğer sebepler dikkate alınarak Okul Sütü Komisyonu ve yüklenicinin karşılıklı mutabakat sağlamaları halinde, 6 günden fazla miktarlarda da teslim alınabilecektir.

7. Teslim alınan sütler, Okul Sütü Modülü Sistemine ne zaman girilecektir?

Cevap: Yüklenici firma ile Okul Sütü Komisyonu mutabakat sağlayarak sütlerin teslimini müteakiben aynı gün Modüle birlikte giriş yapacaklardır.

8. Artan sütler ne yapılmalıdır?

Cevap: İl Okul Sütü Komisyonunun kararı ile mahallinde değerlendirilmelidir. (Öncelik aynı okulun veli izni olan öğrencilerine salı ve perşembe günü verilmesidir.)

9. Okul sütleri haftanın hangi günlerinde dağıtılacaktır?

Cevap: 2013‐2014 Eğitim-Öğretim yılının ikinci dönemi başından itibaren, her hafta pazartesi‐çarşamba‐cuma günleri dağıtılacaktır.

10. Kız Meslek Liseleri uygulama anasınıflarına Okul Sütü Programı uygulanacak mı?  

Cevap: Evet. Uygulama anasınıfları Okul Sütü Programı kapsamındadır.

11. Süt dağıtımından yararlanmasına velisinin izin vermediği çocukların isimleri de e‐okul sistemine girilecek midir?

Cevap: Evet, söz konusu öğrencilere ait bilgilerin de e‐okul sistemine girilmesi gerekmektedir.

12. Veli önce çocuğun sütten yararlanmasına izin verip, sonradan karar değiştirip izin vermiyorsa, ne yapılmalıdır?

Cevap: Karar değişikliği çocuğun öğretmenine bildirilmeli, Veli İzin Formu (Ek‐3) doldurularak öğretmene verilmeli; öğretmen de velinin izin vermediğini e‐okul sistemine işlemelidir.

13. ‘Süt içmek istemiyorum’ diyen öğrenciye yönelik nasıl bir yol izlenmelidir?

Cevap: Ailesi süt içmesi için onay vermişse; öğrenci ikna edilmeye çalışılmalı, zorlama yapılmamalıdır. Sınıfta dağıtıldığı halde açılmamış olan süt kutuları tutanakla Okul Sütü Kabul Komisyonuna teslim edilmelidir.

14. Okul Sütü Programı ile ilgili velilere yönelik yapılması gereken faaliyetler nelerdir?

Cevap: Bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli, program kapsamında hazırlanmış olan www.okulsutu.com.tr adresindeki velilerin dikkat etmesi gereken konular ile Videoların izletilmesi tavsiye edilmelidir.

15. Okuldaki teslim alma irsaliyesi kaybolursa ne yapılmalıdır?

Cevap: Sevk irsaliyesinin firmada kalan nüshasının onaylı sureti, Uygulama Rehberindeki Okul Kabul Komisyonu tarafından doldurulan Ek‐6 ‘Okul Sütü Teslim Alma Tutanağına’ uygunluğu karşılaştırılarak okul idaresi tarafından saklanır.

16. İkili eğitimin yapıldığı okullarda okul sütü verilmeyen öğrencilerden süt içmek isteyen olursa bu öğrencilere süt verilebilir mi?

Cevap: Resmi/özel tüm anaokulları, anasınıfları, uygulama sınıfları ile ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri için veli izni doğrultusunda Okul Sütü Programı uygulanacaktır.

17. Öğrencilerin süt içmesini sağlamak için neler yapılabilir?

Cevap: İl Halk Sağlığı Müdürlüğü iş birliği ile bir program hazırlanarak hem öğrenciler hem veliler bilgilendirilerek, Okul Sütü Programından yararlanmaları sağlanabilir.

18. İnternet olmayan köy okullarında e‐ okul ve Okul Sütü Modülüne bilgi girişleri nasıl yapılacaktır?

Cevap: Konu, Okul Kabul Komisyonu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmeli, gerekli destek alınmalıdır.

19. Köylerde geri dönüşüm için neler yapılmalıdır?

Cevap: İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtası ile mahalli idareler ile irtibata geçilerek çözüm bulunabilir.

20. Süt dağıtımı yapılacak özel anasınıfı/ilkokullarda süt dağıtımından önce kurum sahibinin veya mütevelli heyetinin izni gerekli midir?

Cevap: Özel öğretim kurumları (bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul) Programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda Programın kapsamı dışında tutulur.

21. Yüklenici firma sütü, planlanan tarihten sonra getirirse ne yapılmalıdır?

Cevap: Öncelikle İl Okul Sütü Komisyonuna haber verilmeli, İl Okul Sütü Komisyonu kararına göre belirtilen günlerde sütler dağıtılmalı

Okul Sütü Haberleri

okul sutu soru ve cevap katalogu      2015 yılı okul sutu uygulama rehberi      2015 yılı okul sutu bılmenız gerekenler      2014 yılı okul sutu bılmenız gerekenler       2013 yılı okul sutu bılmenız gerekenler

(0)

Loading

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.